Bouwen en Wonen
  Contact

Aanmelden
Onze volgende bijeenkomst

Historie

De Sociëteit voor Bouwen en Wonen Midden-Holland, toen nog Bouwsoos geheten, is in 1994 gestart in de binnenstad van Gouda, in de Old Inn aan de Turfmarkt. Het initiatief hiertoe werd genomen door drie directeuren van woningcorporaties, een horecaondernemer en een bouwbedrijf. Het eerste bestuur bestond uit Peter de Klerk, Henk Bergsma, Jaap Kleywegt, Jan Smit en Eugène Kraan. Toenmalig burgemeester Jan Hein Boone zette in zijn toespraak, die hij tijdens de eerste bijeenkomst op 17 december 1994 hield, de toon door te stellen dat bouwen, wonen en werken essentiële zaken zijn als het gaat om het geluk en veiligheid van mensen. In de jaren die volgde bleek de Bouwsoos aan te slaan. Voor het bestuur reden om op 4 september 2006 de Stichting Sociëteit voor Bouwen en Wonen Midden-Holland op te richten en zo als rechtspersoon verder te gaan.

Vanwege de beperkte ruimte en de slechte bereikbaarheid werd in 1996 uitgeweken naar de Gouwe Inn (thans Sportcity geheten) aan de Groenhovenweg in Gouda. Het aantal bezoekers van de bijeenkomsten die viermaal per jaar worden gehouden nam snel toe en ligt thans rond de 100. 
Vanaf 2003 wordt ook jaarlijks een excursie gemaakt. De excursie richt zich vooral op gemeenten waar interessante bouwactiviteiten plaatsvinden. Zo zijn excursies gemaakt naar Den Bosch, Leiden, Dordrecht en Amersfoort. Om de bijeenkomsten dát cachet te geven dat het verdient worden vanaf 2007 de bijeenkomsten in de Goudse Schouwburg gehouden.

Centraal staat bij de bijeenkomsten de spreker. In de loop der jaren luisterden de aanwezigen onder meer naar; Mr. Hans Blankert (voorzitter N.C.W.), Prof.dr. Eduard Bomhof (hoogleraar Nijenrode), Mr. Willem van Leeuwen (Aedes), Prof. Dr. Anne van der Meiden (emiritus hoogleraar universiteit Utrecht), Drs. Hans de Boer (M.K.B. Nederland), Drs. Timo Smit (voorzitter N.V.M.), Drs. Chriet Titulaer (huis van de toekomst) maar ook naar Pierre Knoops (buutredener) en Laura Fygi (zangeres). De bijeenkomsten worden gesponsord door bedrijven en zijn daardoor kosteloos en vrij toegankelijk. De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden februari, april, juni en november. De jaarlijkse excursie wordt in september gehouden.

   disclaimer     colofon     privacy  
Societeit Bouwen en Wonen © (2014-2020), website by UnitedIT