Bouwen en Wonen
  Contact

Aanmelden
Onze volgende bijeenkomst

De stichting

Het statutair doel van de Stichting Societeit voor bouwen en Wonen Midden-Holland gevestigd te Gouda: 

''De Stichting heeft ten doel te fungeren als platvorm en ontmoetingsplaats voor bouwgerelateerde ondernemers, ondernemingen, beleidsmakers en dienstveleners, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords''.

De Stichting is officieel opgericht op 4 september 2006 bij Westerhuis Notarissen te Gouda.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rottterdam onder nummer: 24400715 en rekeningnummer 32.24.84.057 tnv Stg. Sociëteit voor bouwen en wonen Midden-Holland.

   disclaimer     colofon     privacy  
Societeit Bouwen en Wonen © (2014-2018), website by UnitedIT