Bouwen en Wonen
  Contact

Aanmelden

Februari 2012

Op woensdag 15 februari jl. werd de eerste bijeenkomst van het jaar georganiseerd. Gastheer voor deze bijeenkomst, René Mascini maakte enkele wijzigingen in het bestuur bekend. Hij bedankte de scheidende bestuursleden Cor de Jong en Ingeborg de Jong en verwelkomde de nieuwe bestuursleden, Loes Koster en Bart de Boer. Tevens bedankte hij Yvette Ruys voor haar secretariële ondersteuning, Yvette wordt opgevolgd door Hilde Beekes.

De heer Felix Sevenheck van de Stec Groep, verzorgde een presentatie. Hij verving directeur Duco Bodewes, die vanwege persoonlijke omstandigheden verhinderd was. De Stec Groep is een economisch adviesbureau dat zich specifiek heeft toegelegd op strategische advisering bij vastgoed in al haar facetten.  De Stecgroep werkt landelijk vanuit een vestiging in Arnhem met 35 medewerkers. Klanten zijn o.a.  gemeenten, regio’s, provincies, marktpartijen en woningcorporaties. Het onderwerp van gesprek was: Succesvol veranderen op de woningmarkt. Felix Sevenheck ging daarbij o.a. in op de kansen die de huidige economische situatie met name de woningmarkt biedt. Hij besteedde o.a. aandacht aan het opnieuw beoordelen  van nieuwbouwplannen; nieuwe marktoplossingen en financieringsmodellen;slim investeren in bestaande voorraad. In zijn inleiding ging Felix Sevenheck in het bijzonder in op de huidige en toekomstige woningvoorraad van Gouda met de specifieke kansen  voor markthuur en koopwoningen. Dit onderdeel leidde tot een  levendige discussie met de zaal, waarbij  wethouder Marco Kastelein het voortouw nam.  Aansluitend volgden tips voor sterke regionale samenwerking en concrete adviezen aan gemeenten, ontwikkelaars en corporaties.

Boer Makelaardij Midden Holland b.v. sponsorde deze leuke en drukbezochte bijeenkomst. Ook op deze plaats onze hartelijk dank aan Robert Roos, Carla Goedhart en Pieter Boer !

 

   disclaimer     colofon     privacy  
Societeit Bouwen en Wonen © (2014-2020), website by UnitedIT